Megvalósított projektek

  A község vízhálózatának kiépítése


  Orvosi rendelõ felújítása


 Polgármesteri Hivatal felújítása  Kultúrotthonok felújítása

I. A homoródkarácsonyfalvi Kultúrotthon

 

II. A homoródújfalvi Kultúrotthon

  Sportbázis építése


Kelemen Imre Általános Iskola felújítása

 

  Karácsonyfalván új ravatalozó építése

Továbbá:

-Vendégház kialakítása

 -Könyvtár felújítása

-Oklándi football pálya bekerítése