Megvalósított projektek

  A község vízhálózatának kiépítése


  Orvosi rendelõ felújítása


 Polgármesteri Hivatal felújítása  Kultúrotthonok felújítása

I. A homoródkarácsonyfalvi Kultúrotthon

 

II. A homoródújfalvi Kultúrotthon

  Sportbázis építése


Kelemen Imre Általános Iskola felújítása

 

  Karácsonyfalván új ravatalozó építése

Továbbá:

- Vendégház kialakítása

- Könyvtár felújítása

- Oklándi football pálya bekerítése

- Ravatalozó építése Homoródújfalu

- Aszfaltozás Oklándon a Templom utcában

- Karácsonyfalvi Óvoda felújítása