Proiecte realizate

  Alimentare cu apă a comunei


  Reabilitare Dispensar Uman


 Reabilitarea Primăriei  Reabilitarea Căminelor Culturale

I. Căminul Cultural din Crăciunel

 

II. Căminul Cultural din Satu-Nou

  Construire Bază Sportivă


Reabilitarea Școlii Gimnaziale Kelemen Imre

 

  Construire Capelă mortuală în satul Crăciunel

-Construire teren de joacă pentru copii

-Reabilitarea grădiniței din Ocland